Bioresonantie en geschiedenis

Wat is bioresonantie ?

Materie wordt, sinds de ontwikkeling van de kwantummechanica (het meest succesvolle model van de materiële realiteit tot op heden) beschreven als hetzij golven, hetzij deeltjes. Golven zijn, met andere woorden, intiem verweven met de diepste aard van de materiële werkelijkheid, en van alle leven. We zien golfpatronen in en om ons heen van de kleinste subatomaire schaal tot in de beweging van melkwegstelsels en zelfs ruimere entiteiten.

Ook los van de kwantummechanica is al lang bekend, dat een elektrische lading die beweegt of trilt, een elektromagnetische signatuur uitzendt. Protonen en elektronen zijn elektrisch geladen bouwstenen van het atoom. Elk atoom en elke molecule heeft als gevolg daarvan zijn eigen karakteristieke signatuur.

Deze eigenschap beperkt zich niet tot bv. anorganische moleculen of proteïnen, maar strekt zich ook uit tot grotere entiteiten die eruit zijn opgebouwd, zoals celtypes, organen, enz.

Elke golf vertoont een aantal karakteristieken, waardoor hij kan worden beschreven. De meest in het oog springende parameter, in het kader van de bioresonantie, is de frequentie. Verdere belangrijke parameters zijn de intensiteit of amplitude en de golfvorm, die kan worden ontleed als een superpositie van hogere harmonischen van de basisfrequentie. Golven kan je uiteraard registreren, en je kan zo hun karakteristieken analyseren.

Je kan golven ook zelf genereren, aan de hand van verschillende parameters, en je kan er de materiële werkelijkheid op verschillende manieren mee gaan beïnvloeden.

Het woord resonantie betekent in de fysica: het meetrillen of -klinken dat wordt opgewekt in een tweede object als gevolg van de trilling of de klank in een eerste. Een bekend voorbeeld is het samen trillen van twee gelijke stemvorken, of het meetrillen van een kristalglas met de menselijke stem. Dit fenomeen treedt dan op, wanneer de karakteristieke frequenties (of eigenfrequenties) van twee objecten dezelfde zijn.

Door van dit fenomeen gebruik te maken kan, door het aanbieden van precies gekozen frequenties, een gericht effect worden bewerkstelligd in zeer specifieke celstructuren, of metabolische processen.

Het biologisch effect van elektromagnetische golven met een bepaalde frequentie, is een fenomeen waarmee we vertrouwd zijn. Wanneer zonlicht onze huid treft, dan zorgen bepaalde golflengtes voor een reeks heel specifieke metabolische effecten. Niet het infrarood gedeelte van het zonlichtspectrum, maar zeer exacte frequenties in het UVA en UVB-bereik zorgen voor de productie van bv. pigment.

Dit heeft overigens verdere ondersteuning van de gezondheid, door de productie van vitamine D, de opname van calcium in het bloed enz.

De term bioresonantie dekt een verscheidenheid aan verschillende manieren, waarop het fenomeen van de resonantie wordt aangewend, om welzijn en gezondheid te ondersteunen. Een gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende vormen van bioresonantie, die u bij Quantum Tech kan vinden, is dat die methoden door het aanbieden van resonantietrillingen, de lichaamseigen processen in balans brengen en herstellen.

Zo worden grondvesten gelegd, niet alleen voor het behouden van het dagelijkse welzijn of voor de preventie van klachten en kwalen, maar ook voor een duurzame verbetering en een herstel van de gezondheid.

Geschiedenis van bioresonantie

De nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de Scio & Educator systemen zijn gebaseerd op tientallen jaren onderzoek op het gebied van bio-energetische en bioreactieve-geneeskunde

Het systeem omvat enkele van de beste elementen van de elektrogeneeskunde, de trillingsgeneeskunde en de energetische geneeskunde. De elektrogeneeskunde, of het gebruik van energetische therapiemethoden om fysieke kwalen te behandelen, wordt beschouwd als een van de oudste en meest gedocumenteerde wetenschappen.

De meer subtiele en diepgaande toepassingen die gebruik maken van het concept van het elektrisch lichaam worden nu pas ontdekt, maar de lange geschiedenis van grote denkers en pioniers die bijgedragen hebben tot deze kennis is indrukwekkend.

De tijdslijn hieronder bevatten enkele belangrijke momenten in de ontwikkeling van bioresonantie;

De Griekse filosofen Democritus en Leucippus stelden dat materie opgebouwd is uit kleine, ondeelbare deeltjes die ze atomen noemden, of  “a-tomos” in het Grieks, en dat dit ook voor het menselijk lichaam geldt. Medische professionals van het oude Griekenland leerden ook dat de elektrische impulsen uitgezonden door sidderalen in klinische voetbaden pijn verzachtten en een gunstige invloed hadden op de bloedsomloop.

Dokter Largus en dokter Dioscorides beschreven belangrijke therapeutische resultaten met elektrische stromen voor het behandelen van stoornissen in de bloedsomloop en van pijn veroorzaakt door neuralgie, hoofdpijn en artritis.

Vele Europese artsen gebruikten gecontroleerde elektrische stromen opgewekt door elektrostatische generatoren voor talrijke medische problemen die gepaard gingen met pijn, trauma en stoornissen in de bloedsomloop. Tijdens diezelfde periode beschreef Benjamin Franklin pijnbestrijding met behulp van elektrische stroom voor aandoeningen zoals “stijve schouders.”

Het eerste departement voor elektrotherapie in Engeland wordt opgericht in Guy’s Hospital onder leiding van dokter Golding Bird. De elektrische ontdekking van Galvano leidt tot het gebruik van mechanisch pulserende Galvanische stromen.

Begin van de stimulatie via het Faraday-principe. Op basis daarvan ontwerpt Bristow de Bristow Coil (spoel van Bristow) om het elektrische voltage op elektromagnetische wijze te controleren. De ontdekking van het elektrisch lichaam door Michael Faraday. Elektriciteit wordt gebruikt doorheen het hele lichaam. Speciale zenuwen gevormd door cellen die neuronen worden genoemd, voeren elektrische signalen naar de hersenen van elk deel van het lichaam en van de hersenen naar alle delen van het lichaam. Deze zenuwen voeren zelfs elektriciteit van het ene deel van de hersenen naar de andere. In het algemeen is dit de manier waarop onze hersenen ons helpen om informatie te krijgen van onze zintuigen, om informatie te verwerken en om onze spieren en organen te controleren. Wetenschapshistorici verwijzen naar Faraday als een van de beste empiristen in de geschiedenis van de wetenschap.

Nikola Tesla presenteert een paper in ‘Electrical Engineer’ over de medische toepassing van hoge frequentiestromen. Hij noteert dat warmte wordt waargenomen wanneer een wisselstroom boven een bepaalde frequentie dwars door het lichaam gaat.

Thompson ontdekt het eerste elementaire deeltje van het atoom: het elektron, een deeltje met een negatieve lading.

Einstein bevestigt de theorie van Plank door aan te tonen dat de energie van het licht bepaald wordt door zijn frequentie, waarbij E=hf.

Ongeveer 50% van alle dokters in de USA maakt in zijn praktijk dagelijks gebruik van elektrogeneeskunde.

Met behulp van frequenties komt Dokter Royal Raymond Rife tot enkele verbazingwekkende verwezenlijkingen in de geneeskunde en in de biologie.

Lakhovsky publiceert zijn boek “The Secret of Life” (Het geheim van het leven). Hij voert studies uit en concludeert dat cellen weerstand, capaciteit en inductie bezitten en functioneren als afgestemde resonantiecircuits die in staat zijn om te resoneren met een resonantiefrequentie wanneer ze blootgesteld worden aan een gamma van frequenties.

Uitgebreide research van bio-energetica en biofeedback door Rife, Tesla, Miller. Bio-energetische biofeedback wordt bestudeerd als de invloed die elektrische signalen hebben op het helen van wonden en gebreken.

Schrödinger schreef “What is Life?” (Wat is het leven?), waarin hij negentropie beschrijft (de dingen neigen naar meer orde) alsook het concept van een complexe molecule met de genetische code voor levende organismen. In zijn boek schrijft hij dat het DNA en dus ook de biologie van nature quantisch is en niet thermodynamisch. In “DNA, the Secret of Life” (DNA, het geheim van het leven) zegt James D. Watson dat het boek van Schrödinger hem inspireerde om het gen te onderzoeken, wat geleid heeft tot de ontdekking van de dubbele helixstructuur van het DNA.

Studies over elektrische reactiviteit beginnen met het onderzoek door dokter Reinhold Voll. Deze laatste was in staat om veranderingen in huidweerstand te meten op acupunctuurpunten en aan te tonen dat het lichaam elektrisch reageert op de dingen die het nodig heeft en ook kan reageren op dingen die schadelijk zijn.

Dokter James Pershing Isaacs publiceert zijn werk over de “Complementariteit in de geneeskunde” en definieert de biologie als quantisch. Werner Heisenberg schrijft een introductie.

De Nobelprijs voor de Scheikunde 1959 wordt uitgereikt aan Jaroslav Heyrovsky “voor zijn ontdekking en ontwikkeling van de polarografische voltammetrische analysemethoden”. Dit bewijst dat er een energetische signature bestaat van een voltammetrisch veld rondom alle voorwerpen.

TENS – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Transcutane elektrische zenuwstimulatie) wordt aanvaard als een bruikbare methode van pijnbestrijding door de FDA (Food and Drug Administration) in de USA. Vele Amerikaanse firma’s beginnen TENS-apparaten te fabriceren. De pacemaker wordt ontwikkeld.

Becker publiceert “The Body Electric” (Het elektrisch lichaam). Zijn theorieën trekken het traditionele mechanistische begrip van het lichaam in twijfel. Zijn onderzoeksresultaten leiden tot een beter begrip van het genezingsproces en tonen aan dat elektriciteit essentieel is voor het leven. Becker wilde onderzoeken waarom normale beenderen genezen om daarna de redenen te bestuderen waarom ze soms niet correct genezen. Voor zijn experimenten gebruikte hij vooral salamanders en kikkers, en hij breidde zijn onderzoek uit tot de studie van regeneratie na letsels zoals geamputeerde ledematen. Hij vermoedde dat elektrische velden een belangrijke rol speelden in het controleren van het regeneratieproces, en daarom bracht hij de elektrische potentialen op verscheidene lichaamsdelen in kaart gedurende de regeneratie. Dit toonde aan dat de centrale delen van het lichaam normaal positief waren en de ledematen negatief. Wanneer een ledemaat van een salamander of kikker geamputeerd werd, veranderde het voltage aan de sn de van ongeveer -10 mV (millivolts) naar +20 mV of meer de dag nadien—een fenomeen dat de current of injury (blessurestroom) genoemd wordt. Bij een kikker veranderde het voltage eenvoudigweg naar het normale negatieve niveau in ongeveer vier weken en vond er geen regeneratie van ledematen plaats. Bij een salamander daarentegen veranderde het voltage gedurende de eerste twee weken van +20 mV naar -30 mV om dan te normaliseren (naar -10 mV) gedurende de volgende twee weken—en regenereerde de ledemaat.

Het elektroacupunctuur-apparaat van Voll wordt geregistreerd bij de FDA. (dit apparaat was een ééndimensionaal meetapparaat voor huidweerstand)

De FDA registreert de ‘biofeedback Xrroid’ van Professor Nelson, wat een trivector driedimensionaal apparaat is om voltammetrie te zenden en te meten.

Duizenden dokters en medische researchers over de hele wereld onderzoeken elektrogeneeskunde en biofeedback als doeltreffende alternatieven voor reguliere behandelmethoden. De niet-reguliere methoden openen nieuwe mogelijkheden voor het behandelen van aandoeningen zoals wervelkolomletsel, heropbouw van spieren, zenuwregeneratie, breinstimulatie, blaasaandoeningen, harttumoren en andere chronische catastrofale ziekten en aandoeningen.

Educator is het laatste nieuwe apparaat in de QXCI – Scio & Eductor familie.

CONTACTEER ONS

We zijn bereikbaar via mail, stuur ons je boodschap en we nemen snel contact met je op.

Sending

©2022 Quantum Tech BV - Apostelhuizen 97 - 402 - 9000 Gent

Mail: Info@QuantumTech.be

Open: Enkel op afspraak

or

Log in with your credentials

Forgot your details?